About SEDA Policies Net Metering Feed-in Tariff (FiT) Statistics & Monitoring EE Download & Media Directory Events & Trainings
ANNOUNCEMENTS
NEW TRAINING COURSE: "Operation & Maintenance of Biogas Power Plant Course"   02/08/2018
Sebut Harga SEDA(SH)-05/2018: Consultancy for Local Authorities Business Plan on Green Technology Incentive Scheme for Households and SMEs   01/08/2018
Sebut Harga SEDA(SH)-08/2018: Consultancy for Low Carbon Public Transport (Bus): Scaling-Up Financing and Viable Business Cases for Cities.   01/08/2018
Sebut Harga SEDA(SH)-09/2018: Project Consultancy for The Development of Low Carbon Cities Assessment and Accreditation Panel, Facilitator and Accessor/Verifier Training Curriculum Under ‘Train The Trainer’ Activity for GTALCC   31/07/2018
Sebut Harga SEDA(SH)-10/2018: Project Consultancy Work for The Study on an Institutional Framework for Low Carbon Cities   31/07/2018
Jobs@SEDA - Legal Advisor   25/07/2018
Jobs@SEDA - Audit Assistant – Internal Audit Unit   11/07/2018
Inaugural Town Hall Session: RE Industry With YB Puan Yeo Bee Yin, Minister of Energy, Technology, Science, Climate Change & Environment   05/07/2018


Home  »  Announcements


Sebut Harga SEDA(SH)-08/2018: Consultancy for Low Carbon Public Transport (Bus): Scaling-Up Financing and Viable Business Cases for Cities.
 
  1. Tawaran Sebut Harga ini adalah dipelawa kepada firma/syarikat yang berpengalaman, berkelayakan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia, Institut Akauntan Malaysia (MIA) dan pendaftarannya masih lagi berkuatkuasa dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh tawaran ini diiklankan dan berdaftar dengan Jabatan Kastam DiRaja Malaysia di bawah Seksyen 21, Akta GST 2014 untuk membekalkan perkhidmatan berikut: 

NO. SEBUT
HARGA

TAJUK SEBUT HARGA

KOD BIDANG

TARIKH PENTING

SEDA(SH)-08/2018

CONSULTANCY FOR LOW CARBON PUBLIC TRANSPORT (BUS): SCALING-UP FINANCING AND VIABLE BUSINESS CASES FOR CITIES

330401

Tarikh Iklan:
1 Ogos 2018
(Rabu)

Tarikh Taklimat:
10 Ogos 2018
(Jumaat)

Masa Taklimat:
9.30 Pagi

Tarikh Tutup:
20 Ogos 2018

Masa:
12:00 tengahari

  1. Perkhidmatan yang ditawarkan perlu memenuhi keperluan seperti yang dinyatakan dalam Terma Rujukan bagi Consultancy for Low Carbon Public Transport (Bus): Scaling-Up Financing and Viable Business Cases for Cities.
  1. Sesi Taklimat Sebut Harga adalah DIWAJIBKAN kepada firma / syarikat yang ingin menyertai sebut harga ini dan akan diadakan pada 9 Ogos 2018 pada jam 2.30 petang, bertempat di Auditorium, SEDA Malaysia. Pembekal hendaklah membawa satu (1) salinan Sijil Pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan (MOF), dan Cop Syarikat semasa menghadiri sesi taklimat. Borang Pengesahan Kehadiran Ke Sesi Taklimat Sebut Harga boleh dimuat turun di dalam laman sesawang SEDA Malaysia (www.seda.gov.my) dan Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (www.kettha.gov.my).
  1. Borang Pengesahan Kehadiran ke Sesi Taklimat perlu diemelkan kepada En. Mohd Shah Hambali (Hambali@seda.gov.my) dan Cik Hani Izwani Azeman (izwani@seda.gov.my) sebelum atau pada 8 Ogos 2018 sebelum jam 4:00 petang. Segala pertanyaan berkenaan sebut harga ini bolehlah menghubungi pegawai seperti di atas di talian 03-8870 5849 / 5909.
  1. Dokumen Sebut Harga hanya akan dijual pada hari sesi taklimat dengan harga sebanyak RM 100.00 (Ringgit Malaysia: Satu Ratus Sahaja) dan hanya boleh dibeli secara TUNAI sahaja. Semua kos berkaitan Cadangan Tawaran Sebut Harga ini adalah menjadi tanggungjawab pembekal.
  1. Cadangan Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang bermeterai dan bertanda dengan Tajuk dan No. Sebut Harga disebelah kiri atas sampul surat dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga atau dihantar ke alamat seperti berikut:

Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga
SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT AUTHORITY MALAYSIA
Galeria PjH, Tingkat 9, Jalan P4W, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 Putrajaya

Tel: 03-8870 5800

  1. SEDA Malaysia tidak terikat untuk menerima Cadangan Tawaran terendah atau mana-mana cadangan tawaran. SEDA Malaysia berhak untuk menerima, menolak atau membatalkan keseluruhan atau sebahagian daripada Cadangan Tawaran.
  1. Cadangan Tawaran yang dikemukakan selepas tarikh dan masa tutup tidak akan dipertimbangkan.
Borang Pengesahan Kehadiran

 

 
Copyright © 2018 SEDA Malaysia. All Rights Reserved.
Terms and Conditions of Use Links Enquiry Contact Us FAQs Sitemap