About SEDA Policies Net Metering Feed-in Tariff (FiT) Statistics & Monitoring EE Download & Media Directory Events & Trainings
ANNOUNCEMENTS
MINISTER YB YEO BEE YIN ANNOUNCES REVOCATION OF NON-PERFORMING FEED-IN TARIFF PROJECTS AND NEW QUOTA RELEASE BY SEDA IN Q4 2018   18/10/2018
SEDA INITIATES COUNTRY’S FIRST INSURANCE PROTECTION SCHEME FOR HOME AND COMMERCIAL SOLAR PV OWNERS WITH ALLIANZ VIA ANORA AGENCY & MPIA   18/10/2018
SEDA LAUNCHES THE COUNTRY’S FIRST NATIONAL SOLAR PHOTOVOLTAIC (PV) MONITORING SYSTEM   18/10/2018
SEDA SIGNS THREE MOUs TO ADVANCE THE RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY AGENDA @ IGEM 2018   18/10/2018
Sesi Taklimat Khas Berhubung Pembukaan Kuota Baru Projek Biogas Di Bawah Mekanisma E-Bidding   17/10/2018
NEW TRAINING COURSE: "Operation & Maintenance of Biogas Power Plant Course"   02/08/2018
Reinstatement of Fees for Testing & Commissioning Witnessing for Solar PV under the Community Category   22/06/2018
Continuous Development Programme (CDP) for SEDA Malaysia Grid-Connected Solar PV Systems Design Qualified Persons (QPs)   25/04/2018


Home  »  Announcements


Sebut Harga SEDA(SH)-09/2018: Project Consultancy for The Development of Low Carbon Cities Assessment and Accreditation Panel, Facilitator and Accessor/Verifier Training Curriculum Under ‘Train The Trainer’ Activity for GTALCC
 
  1. Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal yang berpengalaman, berkelayakan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan pendaftarannya masih lagi berkuatkuasa dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh tawaran ini diiklankan, dan berdaftar dengan Jabatan Kastam DiRaja Malaysia di bawah Seksyen 21, Akta GST 2014 untuk membekalkan perkhidmatan berikut:

NO. SEBUT
HARGA

TAJUK

KOD BIDANG

TARIKH IKLAN DAN
TARIKH  TUTUP

SEDA(SH)-09/2018

PROJECT CONSULTANCY FOR THE DEVELOPMENT OF LOW CARBON CITIES ASSESSMENT AND ACCREDITATION PANEL, FACILITATOR AND ACCESSOR/VERIFIER TRAINING CURRICULUM UNDER ‘TRAIN THE TRAINER’ ACTIVITY FOR GTALCC

330206
010601

Tarikh Iklan:
31 Julai 2018
(Selasa)

Tarikh Taklimat:
9 Ogos 2018 (Khamis)
9.30 Pagi

Tarikh Tutup:
20 Ogos 2018
(Isnin)

Masa:
12.00 tengahari

  1. Perkhidmatan yang ditawarkan perlu memenuhi keperluan seperti yang dinyatakan dalam Terma Rujukan bagi Project Consultancy for The Development of Low Carbon Cities Assessment and Accreditation Panel, Facilitator and Accessor/Verifier Training Curriculum Under ‘Train The Trainer’ Activity for GTALCC.
  1. Sesi Taklimat Sebut Harga adalah DIWAJIBKAN kepada firma / syarikat yang ingin menyertai sebut harga ini dan akan diadakan pada 9 Ogos 2018 pada jam 9.30 pagi, bertempat di Auditorium, SEDA Malaysia. Pembekal hendaklah membawa satu (1) salinan Sijil Pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan (MOF), dan Cop Syarikat semasa menghadiri sesi taklimat. Borang Pengesahan Kehadiran Ke Sesi Taklimat Sebut Harga boleh dimuat turun di dalam laman sesawang SEDA Malaysia (www.seda.gov.my) dan Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (www.kettha.gov.my).
  1. Borang Pengesahan Kehadiran ke Sesi Taklimat perlu diemelkan kepada En. Mohd Shah Hambali (Hambali@seda.gov.my) dan Cik Hani Izwani Azeman (izwani@seda.gov.my) sebelum atau pada 8 Ogos 2018 sebelum jam 4:00 petang. Segala pertanyaan berkenaan sebut harga ini bolehlah menghubungi pegawai seperti di atas di talian 03-8870 5849 / 5909.
  1. Dokumen Sebut Harga hanya akan dijual pada hari sesi taklimat dengan harga sebanyak RM 50.00 (Ringgit Malaysia: Lima Puluh Sahaja) dan hanya boleh dibeli secara TUNAI sahaja. Semua kos berkaitan Cadangan Tawaran Sebut Harga ini adalah menjadi tanggungjawab pembekal.
  1. Cadangan Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang bermeterai dan bertanda dengan Tajuk dan No. Sebut Harga disebelah kiri atas sampul surat dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga atau dihantar ke alamat seperti berikut:

Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga
SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT AUTHORITY MALAYSIA
Galeria PjH, Tingkat 9, Jalan P4W, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 Putrajaya

  1. SEDA Malaysia tidak terikat untuk menerima Cadangan Tawaran terendah atau mana-mana cadangan tawaran. SEDA Malaysia berhak untuk menerima, menolak atau membatalkan keseluruhan atau sebahagian daripada Cadangan Tawaran.
  1. Cadangan Tawaran yang dikemukakan selepas tarikh dan masa tutup tidak akan dipertimbangkan.
Borang Kehadiran Taklimat Sebut Harga

 

 
Copyright © 2018 SEDA Malaysia. All Rights Reserved.
Terms and Conditions of Use Links Enquiry Contact Us FAQs Sitemap