About SEDA Policies Net Metering Feed-in Tariff (FiT) Statistics & Monitoring EE Download & Media Directory Events & Trainings FAQ
ANNOUNCEMENTS
List of bidders who have successfully submitted their bid under the eBidding mechanism   04/12/2018
JOBS - International Reviewer for the Low Carbon Cities Framework and Assessment System   30/11/2018
BRIEFING ON NET ENERGY METERING (NEM) & SUPPLY AGREEMENT FOR RENEWABLE ENERGY (SARE) TO REGISTERED SERVICE PROVIDERS   15/11/2018
Clarification to the eBidding mechanism for Biogas project   13/11/2018
Flushing off all unsuccessful registered profiles and applications of Company in preparation for the release of 2022 Biogas (30MW) through the e-bidding   09/11/2018
Continuous Development Programme (CDP) for SEDA Malaysia Grid-Connected Solar PV Systems Design Qualified Persons (QPs)   02/11/2018
REGISTERED PV SERVICE PROVIDERS RENEWAL AND NEW REGISTRATION FOR THE YEAR 2019   01/11/2018
Quota Release for Biogas   25/10/2018


Home  »  Announcements


Sebut Harga SEDA(SH)-09/2018: Project Consultancy for The Development of Low Carbon Cities Assessment and Accreditation Panel, Facilitator and Accessor/Verifier Training Curriculum Under ‘Train The Trainer’ Activity for GTALCC
 
  1. Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal yang berpengalaman, berkelayakan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan pendaftarannya masih lagi berkuatkuasa dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh tawaran ini diiklankan, dan berdaftar dengan Jabatan Kastam DiRaja Malaysia di bawah Seksyen 21, Akta GST 2014 untuk membekalkan perkhidmatan berikut:

NO. SEBUT
HARGA

TAJUK

KOD BIDANG

TARIKH IKLAN DAN
TARIKH  TUTUP

SEDA(SH)-09/2018

PROJECT CONSULTANCY FOR THE DEVELOPMENT OF LOW CARBON CITIES ASSESSMENT AND ACCREDITATION PANEL, FACILITATOR AND ACCESSOR/VERIFIER TRAINING CURRICULUM UNDER ‘TRAIN THE TRAINER’ ACTIVITY FOR GTALCC

330206
010601

Tarikh Iklan:
31 Julai 2018
(Selasa)

Tarikh Taklimat:
9 Ogos 2018 (Khamis)
9.30 Pagi

Tarikh Tutup:
20 Ogos 2018
(Isnin)

Masa:
12.00 tengahari

  1. Perkhidmatan yang ditawarkan perlu memenuhi keperluan seperti yang dinyatakan dalam Terma Rujukan bagi Project Consultancy for The Development of Low Carbon Cities Assessment and Accreditation Panel, Facilitator and Accessor/Verifier Training Curriculum Under ‘Train The Trainer’ Activity for GTALCC.
  1. Sesi Taklimat Sebut Harga adalah DIWAJIBKAN kepada firma / syarikat yang ingin menyertai sebut harga ini dan akan diadakan pada 9 Ogos 2018 pada jam 9.30 pagi, bertempat di Auditorium, SEDA Malaysia. Pembekal hendaklah membawa satu (1) salinan Sijil Pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan (MOF), dan Cop Syarikat semasa menghadiri sesi taklimat. Borang Pengesahan Kehadiran Ke Sesi Taklimat Sebut Harga boleh dimuat turun di dalam laman sesawang SEDA Malaysia (www.seda.gov.my) dan Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (www.kettha.gov.my).
  1. Borang Pengesahan Kehadiran ke Sesi Taklimat perlu diemelkan kepada En. Mohd Shah Hambali (Hambali@seda.gov.my) dan Cik Hani Izwani Azeman (izwani@seda.gov.my) sebelum atau pada 8 Ogos 2018 sebelum jam 4:00 petang. Segala pertanyaan berkenaan sebut harga ini bolehlah menghubungi pegawai seperti di atas di talian 03-8870 5849 / 5909.
  1. Dokumen Sebut Harga hanya akan dijual pada hari sesi taklimat dengan harga sebanyak RM 50.00 (Ringgit Malaysia: Lima Puluh Sahaja) dan hanya boleh dibeli secara TUNAI sahaja. Semua kos berkaitan Cadangan Tawaran Sebut Harga ini adalah menjadi tanggungjawab pembekal.
  1. Cadangan Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang bermeterai dan bertanda dengan Tajuk dan No. Sebut Harga disebelah kiri atas sampul surat dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga atau dihantar ke alamat seperti berikut:

Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga
SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT AUTHORITY MALAYSIA
Galeria PjH, Tingkat 9, Jalan P4W, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 Putrajaya

  1. SEDA Malaysia tidak terikat untuk menerima Cadangan Tawaran terendah atau mana-mana cadangan tawaran. SEDA Malaysia berhak untuk menerima, menolak atau membatalkan keseluruhan atau sebahagian daripada Cadangan Tawaran.
  1. Cadangan Tawaran yang dikemukakan selepas tarikh dan masa tutup tidak akan dipertimbangkan.
Borang Kehadiran Taklimat Sebut Harga

 

 
Copyright © 2018 SEDA Malaysia. All Rights Reserved.
Terms and Conditions of Use Links Enquiry Contact Us FAQs Sitemap