About SEDA Policies Feed-in Tariff (FiT) Net Metering Statistics & Monitoring Download & Media Directory Events & Trainings
ANNOUNCEMENTS
Sebut Harga SEDA(SH)-01/2018:Tawaran Sebut Harga bagi Merekabentuk, Menterjemah, Mencetak dan Membekal Laporan Tahunan 2017 bagi SEDA Malaysia   19/01/2018
Jobs@SEDA - Energy Demand Management Unit   10/01/2018
Jobs@SEDA - Integrity Officer   10/01/2018
Jobs@SEDA - Legal Officer   10/01/2018
Jobs@SEDA - Legal Advisor   29/12/2017
NEW TRAINING COURSE: "Operation & Maintenance of Biogas Power Plant Course"   14/12/2017
Guidelines for Eligibility of the S02 Bonus – “Use as Building Material” for Solar PV Applications under the Feed-in Tariff (FiT) Mechanism   06/12/2017
SEDA (SH) 09/ 2017 - Perolehan Hijau: Tawaran Sebut Harga Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah dan Menyelenggara Perkakasan ICT untuk SEDA Malaysia   30/10/2017


Home  »  Announcements


Notis Tender : Membekal, Memasang, Mengkonfigurasi, Menguji dan Mentauliah Perisian Serta Perkhidmatan Aplikasi Sistem Perakaunan Berkomputer Berasaskan ‘Cloud’ yang Mematuhi Kriteria ‘Standard Accounting System For Government Agencies’ (SAGA
 
  1. Tawaran Tender ini adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat / pembekal yang berpengalaman, berkelayakan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan pendaftarannya masih lagi berkuatkuasa dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh tawaran ini diiklankan dan berdaftar dengan Jabatan Kastam DiRaja Malaysia di bawah Seksyen 21, Akta GST 2014 untuk membekalkan perkhidmatan berikut: 

NO. TENDER

TAJUK

KOD BIDANG

TARIKH IKLAN DAN TARIKH TUTUP

SEDA(T)-01/2017

Membekal, Memasang, Mengkonfigurasi, Menguji dan Mentauliah Perisian Serta Perkhidmatan Aplikasi Sistem Perakaunan Berkomputer Berasaskan ‘Cloud’ yang Mematuhi Kriteria ‘Standard Accounting System For Government Agencies’ (SAGA) untuk SEDA Malaysia.

210103,
210104,
210106,
210107,
dan/atau
210109

Tarikh Iklan:
13/09/2017
(Rabu)

Tarikh Taklimat:
15/09/2017
(Jumaat)

Tarikh Tutup:
04/10/2017
(Rabu)

Masa:
12:00
tengah hari

  1. Perkhidmatan yang ditawarkan perlu memenuhi keperluan seperti yang dinyatakan dalam JADUAL 1 (Terma Rujukan) bagi Membekal, Memasang, Mengkonfigurasi, Menguji dan Mentauliah Perisian Serta Perkhidmatan Aplikasi Sistem Perakaunan Berkomputer Berasaskan ‘Cloud’ yang Mematuhi Kriteria ‘Standard Accounting System For Government Agencies’ (SAGA) untuk SEDA Malaysia.
  2. Dokumen Tender boleh dibeli di Pejabat SEDA Malaysia bermula 13 September 2017 (Rabu) dengan harga RM159.00 sahaja.
  3. Taklimat berkenaan Tawaran Tender ini akan diadakan pada 15 September 2017 (Jumaat), pada jam 3:30 petang, bertempat di Auditorium SEDA Malaysia. Pembekal hendaklah membawa satu (1) salinan Sijil Pendaftaran Syarikat dan Cop Syarikat semasa menghadiri sesi taklimat.
  4. Cadangan Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang bermeterai dan bertanda dengan Tajuk dan No. Tender di sebelah kiri atas sampul surat dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender atau dihantar ke alamat seperti berikut:

Jawatankuasa Pembuka Tender
SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT AUTHORITY (SEDA) MALAYSIA
Galeria PjH, Tingkat 9, Jalan P4W, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 Putrajaya

  1. SEDA Malaysia tidak terikat untuk menerima Cadangan Tawaran terendah atau mana-mana cadangan tawaran. SEDA Malaysia berhak untuk menerima, menolak atau membatalkan keseluruhan atau sebahagian daripada Cadangan Tawaran.
  2. Cadangan Tawaran yang dikemukakan selepas tarikh dan masa tutup tidak akan dipertimbangkan.
 
Copyright © 2018 SEDA Malaysia. All Rights Reserved.
Terms and Conditions of Use Links Enquiry Contact Us FAQs Sitemap