About SEDA Policies Net Metering Feed-in Tariff (FiT) Statistics & Monitoring Download & Media Directory Events & Trainings
ANNOUNCEMENTS
Continuous Development Programme (CDP) for SEDA Malaysia Grid-Connected Solar PV Systems Design Qualified Persons (QPs)   25/04/2018
Guideline on Solar Photovoltaic Installation under Net Energy Metering (NEM) Scheme, 8th February 2018.   16/03/2018
Seminar on Energy Audit Conditional Grant (Commercial & Industry) under the RMK-11   15/02/2018
Sebut Harga SEDA(SH)-01/2018:Tawaran Sebut Harga bagi Merekabentuk, Menterjemah, Mencetak dan Membekal Laporan Tahunan 2017 bagi SEDA Malaysia   05/02/2018
NEW TRAINING COURSE: "Operation & Maintenance of Biogas Power Plant Course"   14/12/2017
Guidelines for Eligibility of the S02 Bonus – “Use as Building Material” for Solar PV Applications under the Feed-in Tariff (FiT) Mechanism   06/12/2017
SEDA (SH) 09/ 2017 - Perolehan Hijau: Tawaran Sebut Harga Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah dan Menyelenggara Perkakasan ICT untuk SEDA Malaysia   30/10/2017
REGISTERED PV SERVICE PROVIDERS RENEWAL AND NEW REGISTRATION FOR THE YEAR 2018   25/10/2017


Home  »  Announcements


Perolehan Hijau: Tawaran Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Menulis, Merekabentuk, Mencetak Dan Membekal Majalah “Transitioning The Nation Towards Sustainable Energy Malaysia (TTNTSE)
 
  1. Tawaran Sebut Harga ini adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat / pembekal yang berpengalaman, berkelayakan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan pendaftarannya masih lagi berkuatkuasa dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh tawaran ini diiklankan dan berdaftar dengan Jabatan Kastam DiRaja Malaysia di bawah Seksyen 21, Akta GST 2014 untuk membekalkan perkhidmatan berikut:

NO. SEBUT
HARGA

TAJUK

KOD
BIDANG

TARIKH IKLAN
DAN
TARIKH  TUTUP

SEDA (SH)-
08/2017

PEROLEHAN HIJAU:
TAWARAN SEBUT HARGA BAGI
PERKHIDMATAN MENULIS, MEREKABENTUK, MENCETAK DAN MEMBEKAL MAJALAH “TRANSITIONING THE NATION TOWARDS SUSTAINABLE ENERGY MALAYSIA (TTNTSE)” UNTUK 4 ISU, (1) ISU DISEMBER TAHUN 2017 DAN (3) ISU (APRIL, OGOS DAN DISEMBER TAHUN 2018) BAGI SEDA MALAYSIA

221601,
221607
sehingga
221615

dan/atau

222004,
222008

Tarikh Iklan:
12 SEPT 2017
(SELASA)

Tarikh Taklimat:
15 SEPT 2017
(JUMAAT)

Tarikh Tutup:
22 SEPT 2017
(JUMAAT)

Masa:
12:00 tengahari

 

  1. Perkhidmatan yang ditawarkan perlu memenuhi keperluan seperti yang dinyatakan dalam Terma Rujukan bagi Perolehan Hijau: Tawaran Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Menulis, Merekabentuk, Mencetak Dan Membekal Majalah “Transitioning The Nation Towards Sustainable Energy Malaysia (TTNTSE)” Untuk 4 Isu, (1) Isu Disember Tahun 2017 Dan (3) Isu (April, Ogos Dan Disember) Tahun 2018 Bagi Seda Malaysia.
  2. Dokumen Sebut Harga boleh dimuat turun di dalam laman sesawang SEDA Malaysia (www.seda.gov.my) dan Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) (www.kettha.gov.my). Semua kos berkaitan Cadangan Tawaran Sebut Harga ini adalah menjadi tanggungjawab pembekal.
  3. Taklimat berkenaan Tawaran Sebut Harga ini akan diadakan pada 15 September 2017 (Jumaat), pada jam 10:00 pagi, bertempat di Auditorium SEDA Malaysia. Pembekal hendaklah membawa satu (1) salinan Sijil Pendaftaran Syarikat dan Cop Syarikat semasa menghadiri sesi taklimat.
  4. Pembekal hendaklah menyertakan satu (1) salinan dokumen sepertimana yang dinyatakan di dalam senarai semak yang terdapat dalam Dokumen Sebut Harga.
  5. Cadangan Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang bermeterai dan bertanda dengan Tajuk dan No. Sebut Harga disebelah kiri atas sampul surat dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga atau dihantar ke alamat seperti berikut:

Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga
SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT AUTHORITY (SEDA) MALAYSIA
Galeria PjH, Tingkat 9, Jalan P4W, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 Putrajaya

  1. SEDA Malaysia tidak terikat untuk menerima Cadangan Tawaran terendah atau mana-mana cadangan tawaran. SEDA Malaysia berhak untuk menerima, menolak atau membatalkan keseluruhan atau sebahagian daripada Cadangan Tawaran.
  2. Cadangan Tawaran yang dikemukakan selepas tarikh dan masa tutup tidak akan dipertimbangkan.
Dokumen
Sebut Harga
TOR Borang Pendaftaran
Pembekal
Borang Maklumat
GST

 

 
Copyright © 2018 SEDA Malaysia. All Rights Reserved.
Terms and Conditions of Use Links Enquiry Contact Us FAQs Sitemap